Tag archieven: bash

Alles Python

Ik heb al een hele tijd niets geschreven. Na een stapel avonden de vorige webserver (LAMP-stack) vervangen te hebben van CentOS 7 naar AlmaLinux 9 (daar lees je dit nu op) ben ik toch weer begonnen met alles moet in python. Een paar kleine ’tooltjes’, of wel scripts, omzetten en weer actiever zijn in deze scripting taal.

Vanuit mijn vorige werk bij een grote service/cloud provider had ik altijd de neiging om veel bash/shell scriptjes te maken. Of one-liners, omdat het kon. Dat was in de tijd van CentOS4/5, toen Python nog een beetje gek aanvoelde. Nu bij mij huidige werkgever (ook een cloud provider) probeer ik iedereen ook te bewegen handig te worden met basis tools uit de GNU-stal. Maar met een duidelijke kanttekening. Moet je meer dan 6 ofzo regels in bash/shell schrijven, dan ben je eigenlijk al te ver. Bij de derde zoekopdracht op Internet moet je dus ook al bedenken dat je te ver gaat.

Python kan zoveel out-of-the box al. De eigen modules die je kan importeren dekken een heleboel. Denk aan sys, os, re, argparse, math en nog veel meer. Natuurlijk, er zijn gevallen waarbij het niets oplevert. Of toch wel? Ik ben van mening dat het altijd helpt. Het houd je actief bezig met de Python scripting taal.

Een aantal voorbeeld

Ik had bijvoorbeeld een klein scriptje gemaakt dat de load van het linux systeem toonde. Ja met uptime zie je het ook, maar ergens dacht ik; dat kan korter. De werkelijke getallen komen uit een bestand /proc/loadavg en dat is dus eigenlijk kort te maken met een alias of letterlijk een bash-script in bijvoorbeeld /usr/local/bin/

#!/usr/bin/env bash
awk '{OFS=", "; print $1, $2, $3}' /proc/loadavg

Maar ja, dit is eenvoudig in Python te doen

#!/usr/bin/env python3
with open('/proc/loadavg', 'r') as f:
  line = f.read().strip().split()
output = ', '.join(line[:3])
print(f'{output}')

Een ander voorbeeld. Ik had voorheen een eigen RPM repository voor CentOS 7. Hierin zaten, jawel, 2 packages. Een heet telebot, de andere postqmon. De telebot package is plat gezegd een bash-script dat een /etc/telebot.conf verwacht met daarin een Telegram bot token en chat id. Daarna doet het, als alle checks gedaan zijn, een POST met cURL naar de Telegram API. En eerder al, in hetzelfde gedachtegoed, heb ik een Python repository online gezet (Devpi) met daarin het equivalent van de bash telebot.

De tegenhanger in Python is wat uitgebreider. Deze kijkt niet alleen naar /etc/telebot.conf maar ook naar lokale ‘user’ config file locaties zoals ~/.config/. Dit is ook uitbreidbaar. Nu is het stuk configuratie file uitlezen met de re.findall() misschien wat omslachtig. Het kan ook met confparse , die ‘.ini’-like files ook parsed. En alles draait als Class, is abstract en het houd je Python kennis weer up-to-date.

Een one-liner die te gek word maar misschien nog net kan?

for USER in $(grep -vP '/sbin/nologin|/bin/sync|/sbin/shutdown|/sbin/halt' /etc/passwd | cut -d ':' -f1); do sudo passwd -S $USER | grep -oP 'LK' 2>&1 > /dev/null && printf "%s is locked\n" $USER || printf "%s login active\n" $USER; done

Natuurlijk houd niemand je tegen met een text file als dit, een soort Cisco vlan-database, in vlans.txt:

vlan 123
vlan 456
vlan 789
vlan 1234
vlan 2345

En dan omzetten naar Juniper

for v in $(awk '{print $2}' vlans.txt); do printf "set vlans vlan%s vlan-id %s\n" $v $v; done

Output;

set vlans vlan123 vlan-id 123
set vlans vlan456 vlan-id 456
set vlans vlan789 vlan-id 789
set vlans vlan1234 vlan-id 1234
set vlans vlan2345 vlan-id 2345

Maar het kan ook in Python!

with open('vlans.txt', 'r') as f:
  lines = f.readlines()
for line in lines:
  line_parts = line.split()
  vlan_id = linepart[1]
  print(f'set vlans vlan{vlan_id} vlan-id {vlan_id}')

En zo zijn er vast nog meer gevallen.

Conclusie

Alles naar Python. En het liefst naar >3.8 of nieuwer. Niet alles in bash/shell-scripts proberen. Ja, voor one-liners blijft het krachtig, dat kan ik niet ontkennen. Maar hou het dan bij one-liners. Een snelle actie om een paar filteringen te doen op een text file? Awk/grep/sed/cut zijn je vrienden.

Maar moet je het in een for-loop doen, dan kom je vast tot het punt dat je het niet meer knap kan lezen en je fouten in syntax moet oplossen. Dan moet je, als je een editor als VIM opent eigenlijk al afvragen; moet ik het niet gelijk in Python doen?

Dan is het antwoord ja! De ervaring leert, dat als je al langer dan 5 minuten bezig bent je one-liner met een loop te corrigeren en knap te krijgen, dat je al te lang bezig bent: stop dan.

Probeer jezelf te bewegen om alles in Python te doen, hoe klein het misschien ook is. Eenmaal wat meer thuis in de basis, kan je verder naar grotere projecten, wellicht met Classes, wellicht met eigen modules die je importeert?

Automatisch lichten aanzetten met behulp van een API

Ooit, een hele tijd terug heb ik een APC rack pdu (ap7921) in huis gehaald om 2 dingen te doen. Het meten van het totale verbruik van de mediahoek én het in/uitschakelen van lichten of andere zaken. Dat kan prima met deze pdu, want er zit netwerk op en dus ook via SNMP aan te sturen. Via een php webpagina (die ik met mijn mobile device kan openen) kan ik al heel lang de belangrijkste outlets schakelen en ik heb ook al een tijd een cronjob op een server draaien die de lichten schakelen. Ja, ook de kerstboom hoewel het stekkerblok op die outlet nu onder de bank ligt voor algemeen gebruik. De subwoofer was voor het gemak, tijdens een film licht uit, sub aan en geniet.

De pagina stuurt in feite ook via een ‘snmpset’ commando een 1 of 2 naar de juiste poort. Daarbij is de kleur groen ‘aan’ en rood is ‘uit’ puur voor de opmaak.

Het script in cronjob is een paar keer herschreven en kwijt geraakt door een crash van de OrangePi thuis en dus weer opnieuw gemaakt. Voor nu is het een ‘fancy’ versie want het kan uiteraard ook gewoon met praktisch 8 of zo regels. Maar dat is het mooie, je wil leren en je script verder ontwikkelen, verharden. Een geval van “good practice” dus.

#!/bin/bash#
# Switching on or off light at home
# bartjan@pc-mania.nl - 08 Mar 2018

snmp_exec="/usr/bin/snmpset"

function check_reqs {
    if [ ! -f $snmp_exec ]; then
        echo "Error: snmpset executable not found.."
        echo ""
        exit 1
    fi
}

function show_help {
    echo "Error: incorrect syntax.."
    echo "Usage: ./lights.sh [on|off]"
    echo ""
}

function switch {
    # 1st arg is outlet nr (integer)
    # 2nd arg options: on / off
    if [ $2 == "on" ]; then
        ${snmp_exec} -v2c -cpublic 192.168.1.251 1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.${1} i 1 1>/dev/null 2>&1
    elif [ $2 == "off" ]; then
        ${snmp_exec} -v2c -cpublic 192.168.1.251 1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.${1} i 2 1>/dev/null 2>&1
fi
}

# Start the program

check_reqs

if [ ! $1 ]; then
    show_help
    exit 1
fi


if [ $1 == "on" ]; then
    echo "Iluminate"
    switch 1 on
    switch 8 on
elif [ $1 == "off" ]; then
    echo "Deluminate"
    switch 1 off
    switch 8 off
else
    show_help
    exit 1
fi

De output op de cli is vanzelf sprekend. De cronjob zelf voert de output naar dev/null.

Nu kwam het zo naar boven dat in de herfst de tijden van de job in cron verschuiven. Elke keer dit aanpassen is suf en dat kan slimmer. Ik ben al een ruime tijd veel meer met Python bezig en dat bevalt erg goed. Ik heb een script geschreven die tijden ophaalt via een API call bij een publieke dienst aan de hand van de fysieke locatie. Hiermee kan ik de crontab van de user ‘root’ op de OrangePi weer aanpassen. Deze gebruikt deze dus de handige module ‘python-crontab‘.

#!/usr/bin/python
#
# @author bartjan@pc-mania.nl
# Oct-6,2018

import requests
import json
import smtplib
import sys
import time
from crontab import CronTab

link = 'https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=51.840449&lng=-4.972762?&formatted=0'
localtime = time.localtime()

def time_of(input):
  # Get the JSON output from the API
  try:
    data = requests.get(link).text
  except Exception:
    sendmail("Failed to connect to API")
    sys.exit()
  data = json.loads(data)

  # Fetch the wanted time
  try:
    time = str(data['results'][input]).split('T')[1].split('+')[0]
  except Exception:
    sendmail("No usable data is returned, keeping old time")
    sys.exit()

  return time

def reset_crontab(minute,hour):
  cron = CronTab(user='root')

  # Check and remove the old job
  try:
    for job in cron.find_command('lights.sh on'):
      job.delete()
  except Exception:
    sendmail("Old cron job not found, stopping update")
    sys.exit()

  # Set the new job at the given time
  job = cron.new(command='/bin/bash /root/scripts/lights.sh on >/dev/null 2>&1')
  job.minute.on(minute)
  job.hour.on(hour)

  # Save job
  try:
    cron.write()
  except Exception:
    sendmail("Writing new cron failed")
    sys.exit()

def sendmail(msg):
  msg = "Subject: sunset tool warning" + "\n\n" + msg
  server = smtplib.SMTP('smtp.yourisp.org',25)
  server.sendmail('you@domain.net','johndoe@somedomain.com',msg)

###

# Get new time and split in hour/minute
time = time_of('nautical_twilight_end')
hour = time.split(':')[0]
if not localtime.tm_isdst:
  # Correct daylight savings
  hour = hour - 1
minute = time.split(':')[1]

# Update (so reset) the cronjob
reset_crontab(minute,hour)

Dit script draait sowieso ook in de crontab van dezelfde user ‘root’. Dit alleen 1x per dag om 06.00, om te job voor diezelfde dag goed te zetten. De gewenste tijd is aan te passen door de parameter “time” te veranderen. De API call geeft namelijk al deze velden terug (formatted):

{
"results":
  {
    "sunrise":"6:30:51 AM",
    "sunset":"5:44:52 PM",
    "solar_noon":"12:07:51 PM",
    "day_length":"11:14:01",
    "civil_twilight_begin":"5:56:38 AM",
    "civil_twilight_end":"6:19:05 PM",
    "nautical_twilight_begin":"5:16:49 AM",
    "nautical_twilight_end":"6:58:54 PM",
    "astronomical_twilight_begin":"4:36:17 AM",
    "astronomical_twilight_end":"7:39:26 PM"
  },
  "status":"OK"
}

Of zonder format, de toevoeging ?&formatted=0 in de url zoals ik nu gebruik (scheelt een extra stapel stappen om naar 24-uurs tijd om te zetten):

{
"results":
  {
    "sunrise":"2018-10-08T06:34:22+00:00",
    "sunset":"2018-10-08T17:40:13+00:00",
    "solar_noon":"2018-10-08T12:07:17+00:00",
    "day_length":39951,
    "civil_twilight_begin":"2018-10-08T06:00:05+00:00",
    "civil_twilight_end":"2018-10-08T18:14:30+00:00",
    "nautical_twilight_begin":"2018-10-08T05:20:18+00:00",
    "nautical_twilight_end":"2018-10-08T18:54:17+00:00",
    "astronomical_twilight_begin":"2018-10-08T04:39:57+00:00",
    "astronomical_twilight_end":"2018-10-08T19:34:38+00:00"
  },
"status":"OK"
}

Dus, nu past de cronjob zichzelf aan en zorgt dat de 2 lichten rondom het tv-meubel aangaan als het begint te schemeren en ik hoef niet meer in te loggen via SSH en crontab -e te doen en de tijd per x-dagen aan te passen.

De ‘nautical_twilight’ is een andere benadering van wanneer het donker word. Lees anders even ook deze pagina voor meer informatie.