Tag archieven: script

Informatie ophalen via API

De Internet wereld hangt al geruime tijd flink aan elkaar met API’s. Een API is een “Application Programming Interface”. Daar kan je dus veel dingen mee.

Zoals een klein scriptje dat ik gemaakt heb voor wat basis statistieken omtrent Crypto currency. Ik heb een aantal coins van, jammergenoeg, lage waarde maar toch wil ik niet elke keer zelf opzoeken wat de huidige prijs verloop is. Ook had ik eerst een App op de mobiel maar na een update van de leverancier was mijn overzicht weer leeg. Fijn.

Coincapmarket.com is een hele goede website om snel inzicht te krijgen in het verloop, de prijs en nog meer informatie omtrent een coin. Blijkbaar ook, via een eenmalige registratie, een API functionaliteit. Hè presto.

Een API call is niets meer dan “iets” opvragen en dat krijg je, vaak, terug als JSON data. Deze structuur is prima te verwerken. Omgekeerd kan ook, via de juiste structuur data aanleveren aan het systeem. Hiermee is dus veel automatisering mogelijk tussen verschillende systemen.

#
# Created 9-Feb 2019
# @author: bartjan@pc-mania.nl
# https://github.com/barreljan/cc-stats
# 
import requests
import sys
import smtplib

assets = {
  'BTC': 2,
  'ETH': 1,
  'MNR': 10
     }


def sendmail(msg):
  msg = "Subject: Latest coin prices" + "\n\n" + msg
  server = smtplib.SMTP('smtp.somehost.com', 25)
  server.sendmail('noreply@yourdomain.org', 'john@doe.net', msg)


def cryptodata(assets):
  coins = str()
  for coin, qty in assets.items():
    if coins is "":
      coins += coin
    else:
      coins += ",{}".format(coin)

  link = 'https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/quotes/latest?symbol={}'.format(coins)
  api_key = 'your Coinmarketcap Pro key'
  headers = {
    'X-CMC_PRO_API_KEY': api_key,
    'Accept': 'application/json'
  }

  try:
    data = requests.get(link, headers=headers)
  except Exception:
    print("Could not connect")
    sys.exit(1)

  jdata = data.json()

  try:
    if jdata['data']:
      return jdata['data']
    elif not jdata['data']:
      raise KeyError('No data returned')
  except KeyError:
    print("API Call went wrong, no usable data returned")
    sys.exit(1)


# Run it
allcrypto = cryptodata(assets)

msg = "{0:8}{1:<8}\t{2}\t{3}\n".format("Coin", "Qty", "Price", "Totals (USD)")

for coin, coinitems in allcrypto.items():
  price = coinitems['quote']['USD']['price']
  assetval = price*assets[coin]
  msg += "{0:8}{1:<8}\t{2:.2f}:\t{3:.2f}\n".format(coin, assets[coin], price, assetval)

sendmail(msg)

En zo kan je vrij eenvoudig data ophalen en verwerken. Dit script doet namelijk:

 • alle informatie ophalen, op basis van de quote (dus pricing) op basis van de gewenste coins (assets)
  • code: allcrypto = cryptodata(assets)
 • een bericht starten
 • per coin uit de json data de prijs halen en de totale waarde berekenen
  • code: for coin, coinitems in allcrypto.items()
 • het bericht aanvullen
 • en uiteindelijk het bericht versturen
  • code: sendmail(msg)

En uiteindelijk krijg je een mooi overzicht in de email. Dit script draait nu elke dag op 12.00u en stuurt een email naar mijn postvak.

Coin  Qty   Price    Totals (USD)
BTC   2    3651.62:  7303.24
ETH   1    117.69 :  117.69

Uiteraard is dit script ook via Github te vinden. Zie het aan de linkerzijde de Link.

ps.: de coins genoemd hier, zijn als voorbeeld en niet mijn jammerlijke hoeveelheid alt-coins.